Is Het ‘Het’ Of ‘De’ Diagram?

Kortgeleden is er een rapport genaamd “Antisemitisme onder Jongeren in Nederland – Oorzaken en Triggerfactoren” vrijgegeven. Ik heb dat niet gelezen, want ik haat lezen, maar in een artikel dat nogal kritisch op dit rapport in ging (denk ik, want ik haat lezen) heb ik wel de plaatjes bekeken. Bovenaan stond de (of het) bovenstaande diagram.

Mijn eerste gedachte hierover, en ik neem aan dat dat ook het onderwerp van het artikel in kwestie was, was ‘waarom is er een rapport ‘Antisemitisme onder jongeren’ als zoveel meer mensen negatief zijn over Marokkanen, Moslims en/of Turken?

Mijn tweede gedachte was: Als die tabel klopt en dus 31% van de Christenen Turken haat, maar 34% Moslims, betekent dat dan dat 3% van die 34 over het algemeen zo positief is over Turken dat ze daarvoor hun Moslimhaat vergeten?
Of komt het omdat niet alle Turken Moslim zijn en was de vraag ‘Heb je een hekel aan Turken?’ en hebben ze bij het antwoord ‘Alleen als ze niet Moslim zijn’ het pas als Turkenhaat gerekend?
Nee, dat slaat nergens op. Het zijn waarschijnlijk andere ondervraagde mensen die negatief zijn over de Moslims dan degene die alleen negatief zijn over de Turken?
Maar dat maakt dan wel meteen die hele figuur niks meer waard. Want we weten dus nu niet of die groepen overlappen, en dus van de 45% procent van de Christenen die Marokkanen haten ook 3% andere Moslims haten behalve Turken, en 31% ook Turken, of dat die cirkels juist niet overlappen, en dat 45% alleen Marokkanen haat, 34% alle Moslims en 32% alleen Turken en ze dus 110% van de Christenen ondervraagd hebben. De waarheid moet er wel tussenin zitten, de cirkels overlappen voor ‘een bepaalde hoeveelheid’. Of eigenlijk dus juist een onbepaalde hoeveelheid. Maar omdat we niet weten hoe groot die hoeveelheid is kan deze hele diagram vervangen worden door de zin ‘Heel wat Christenen zijn negatief over Marokkanen, Moslims en/of Turken’ en dan zou het nog nauwkeuriger zijn ook.

Nu ben ik nog voorbij gegaan aan het feit dat ze cirkels gebruiken (die oppervlakte suggereren) in plaats van staafjes. Maar aan de getallen te zien zouden het staafjes moeten zijn. Je kijkt echter naar de oppervlakte, en die is 3,14*((1/2))*diameter)^2, dus veel groter. Hierdoor lijken de drie grote rondjes veel groter dan het 12% rondje dan ze in werkelijkheid zijn. De oppervlakte van het Marokkanenrondje is namelijk grofweg 13 keer zo groot als het Jodenrondje. Terwijl de daadwerkelijke hoeveelheid ‘maar’ 4 keer zo groot is. En dan weten we nog niet hoeveel die drie grote cirkels overlappen. Iets wat ze aan de hand van dit diagram niet lijken te doen, daarmee de visuele suggestie wekkende dat de Christelijke negativiteit naar Moslims 28 keer zo groot is als de Moslimse haat naar Joden. Terwijl dit in werkelijkheid ergens tussen de 9 en de 4 zou moeten liggen. Nog steeds veel meer natuurlijk, maar toch is dit manipulatie en dus propaganda en dus misschien niet de beste manier om als Moslim serieus genomen te gaan worden is een land waar 110% van de Christenen een potentiële hekel aan je heeft.

#mierenneukerij

Author: Thijs

Dutch writer and film director who still believes in robots and thinks that Greedo shot first.